23 November 2017

MICA ေအဂ်င္စီႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားကိုအေရးယူရန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို
By ထက္နိုင္ေဇာ္ 23 November 2017

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က နိုင္ငံ၏ သားငါးက႑ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံရန္ဆိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (MICA) သည္ လူတစု အက်ိဳးရွိေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍ ယင္းအဖြဲ႕ကို အသုံးခ် စီးပြားရွာခဲ့သည့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ အာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက MICA ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဘယ္လို အေရးယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္မလဲ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက စဥ္းစားေပးပါ။ ဆုံးျဖတ္ေပးပါ။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ တာဝန္ရွိသူေတြ ဆိုရင္ နိုင္ငံဝန္ထမ္း ဥပေဒ ရွိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ကေနၿပီးေတာ့ ထြက္ထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ရွိပါတယ္။” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၄ မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။


ဆက္လက္၍ ၎က “တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီ သည္ တဆင့္ခံ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳရဆိုတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက စဥ္းစားေပးဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု သုံးသပ္သည္။

MICA ကို သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးစိုးသိမ္းတို႔က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။


MICA အဖြဲ႕သည္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနပိုင္ ၿခံစက္႐ုံေပါင္း ၄၈ ခု၊ အုတ္စက္႐ုံႏွင့္ တညင္းကုန္း ေျမဧရိယာ ၆၄ ဒသမ ၅၄ ဧက၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနပိုင္ လုပ္ငန္း ၁၇ ခု အျပင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီး ဌာန ပိုင္ေျမ ၁၃၄ ဒသမ ၇၃၈ ဧကထဲမွ အႏုပညာ ဗဟိုဌာနသို႔ ၈ ဒသမ ၄၁ ဧက အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဆးကုသ ေရး တကၠသိုလ္သို႔ ၃၁ ဒသမ ၃၂၁ ဧကအပ္ႏွံၿပီး က်န္ေျမအားလုံးကို အဖြဲ႕က လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ကာ ယေန႕အထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။


ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ အာကာမိုး က နိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လူတစုကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ MICA ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းက အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။


ယခုၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္ပါက MICA ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ တရား ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ နိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္နိုင္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေ႐ႊေ႐ႊစိန္လတ္က ေျပာသည္။


ေဒၚေ႐ႊေ႐ႊစိန္လတ္က “MICA ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႕ စာရင္းရွင္းလင္းေရးတို႔ကို ေသခ်ာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ေကာ္မတီကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကေနေရာ တိုက္တြန္းၿပီးေတာ့မွ နိုင္ငံေတာ္နဲ႕ ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းသို႔ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ MICA လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ သမၼတ႐ုံး၏ ဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ မပါဝင္ျခင္း၊ MICA ႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားမွာ ေရာေထြးေနျခင္းႏွင့္ MICA ဖြဲ႕စည္းသူမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရာတြင္လည္း တာဝန္ေပးထားျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပထားသည္။


လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးက ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား အလို႔ငွာ မရိုးသားဘဲ က်င့္ဝတ္နဲ႕ မညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ပါက Corruption ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေၾကာင္း၊ Political Corruption ဆိုသည္မွာ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ ကိုယ့္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အာဏာကို အလြဲ အသုံးျပဳျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာ MICA အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ယခု သေဘာတရားႏွင့္ အတူတူပဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ မွ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။


“ဒီလို အဂတိလိုက္စားမႈကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ စားသုံးလာတာ ရာစုႏွစ္ဝက္ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ MICA လိုပဲ နိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လူတစုက ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ နိုင္ငံဘ႑ာ ပစၥည္း အလြဲသုံးမႈေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္က အာဏာပိုင္ကို Corruption အစား ကန္ေတာ့တာလို႔ ခြင့္ျပဳၿပီး လာဘ္ေပးေနတာေတြတို႔၊ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာ္ေအာ္၊ တိုင္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိရွိ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပင္းထန္ျပင္းထန္ လုပ္ခဲ့သူေတြကေတာ့ ပန္းပန္ေနတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို လူမုန္းခံ၍ တိုင္ၾကားရၿပီး အခန႔္မသင့္ပါက တိုင္ၾကားသူမ်ား တရားခံ ျပန္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ ခိုင္လုံတိက်စြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္နိုင္သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါသည့္ နိုင္ငံပိုင္ ဘ႑ာကို အလြဲသုံးစားမႈ က်ဴးလြန္သည့္ျဖစ္ရပ္ကိုပင္ ယူထားသမွ် ျပန္ေပးလွ်င္ ၿပီးၿပီဆိုသည့္ သေဘာထားေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ MICA ကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ား တန္းစီး ျဖစ္ေနဦးမည္ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။


MICA ကို စနစ္တက် ဖ်က္သိမ္းသြားနိုင္ၿပီးေနာက္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ယင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သူ ေဒါက္တာ အားကာမိုးက လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။


MICA လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မွာ စကားလုံး တိက်မႈ မရွိဘဲ Agreement မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူျခင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူသည့္ ကာလတြင္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို အသိေပး တင္ျပျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္ဟု ဧရာဝတီတိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇ မွ ေဒါက္တာ ျပည့္ၿဖိဳးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။


ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာအရ MICA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးမႈ ရွိေန၍ ဌာနတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေပၚေပါက္ပါကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ပါ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။


၎တို႔ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာသည္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္၍ MICA ကိစၥကို ကိုင္တြယ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပႆနာ အတိမ္အနက္ေပၚ မူတည္၍ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေပးသင့္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေဆြက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။


“က်ေနာ္တို႔က ေကာ္မတီျဖစ္လို႔ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုပဲ ေပးလို႔ရပါတယ္။ ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ဖို႔ လို႔ ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အစိုးရသစ္ကာလမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႕က ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ အေျခအေနေတြ အေပၚမွာ သုံးသပ္ အႀကံျပဳတာက မွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။


အစီရင္ခံစာ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အႏွစ္ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀ သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ရက္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အစိုးရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ အလ်င္စလို ခ်ဳပ္ဆိုထား သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ သားငါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ က႑ထက္ နိုင္ငံပိုင္ ေျမေပၚတြင္ လက္ကားေဈး၊ Shopping Center၊ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ကရက္ ေဖ်ာ္စက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမေန ရာငွားစား၊ ေရာင္းစားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသာ ေတြ႕ရေၾကာင္း အမတ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။