03 January 2018

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ၂၀၁၂ ပဋိပကၡေနာက္ဆက္တြဲ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမည္


RiA စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တည္ရွိလာခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အပါအဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရးကိစၥကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။“ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥကုိ အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမ့္နဲ႔ ေနတာကလည္း ၾကာၿပီေလ။ ဒီစခန္းေတြကုိ ပိတ္သိမ္းမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီအနီးအနားမွာ ေနရာခ်မယ္ေပါ့။” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သက္ေကျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း ကမ့္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ကုိသန္းေရႊက ေျပာသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အစီစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲလာျခင္းျဖစ္သလုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ အသိေပး ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရးကိစၥကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွာ ယခင္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနီးတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုိသန္းေရႊက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရလည္း - ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက လက္ရွိ စခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ရာထူးမွ ရပ္စဲသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ ခံထားရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အတည္ျပဳမႈကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ) ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ “အဲဒီေန႔က အစည္းအေဝးကုိ ကၽြန္ေတာ္ မတက္ခဲ့ပါ။ ရန္ကုန္ကုိေရာက္ေနလုိ႔။ အေသးစိတ္ကုိ မသိေတာ့ ဘာမွ ေျဖလုိ႔မရဘူး” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကမူ ယခု စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာစီးပြားေရးမွ မရွိဘူး။ ဒဗလ်ဴအက္ဖ္ပီက ေထာက္ပံ့တဲ့ ရိကၡာနဲ႔ စားေနရတာ။ ကမ့္ကုိပိတ္လုိက္ရင္ ရိကၡာက မရေတာ့ဘူး။” ဟု ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေမာင္လွျမင့္က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၃၆ ခု ရွိလာခဲ့ၿပီး စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ ၁၅ ခု၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၃ ခု၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၈ ခု၊ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ၁ ခု၊ ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၄ ခု၊ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၁ ခု၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၂ ခုႏွင့္ ရမ္းၿဗဲၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၂ ခု တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီစဥ္မွ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လအတြက္ ရိကၡာ ဆန္ ၄၂ ဘူး၊ ဆီ ၁ လီတာ၊ ဆား၊ ပဲႏွင့္ အေျခခံမီးဖုိေခ်ာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနသလုိ အျခား ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနသည္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သက္ကယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ စီစဥ္

3 January 2018       RFA Burmeseရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕က မြတ္စလင္ဒုကၡသည္စခန္းကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Min Thein Aung/ RFA
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕က သက္ကယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕ကိုသြားေရာက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ သက္ကယ္ျပင္စခန္း တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာပါတယ္။

"ျပည္နယ္အစိုးရရယ္၊ သက္ကယ္ျပင္စခန္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္၊ အဓိက ကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တည္းက Camp အသြင္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အဲေတာ့ အဲဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီ Camp ေတြကို ေရရွည္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ Camp ေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔နဲ႔ တိုင္ပင္တယ္ ေဆြးေႏြးတယ္၊ အဲကိစၥ ေဆာင္ရြက္တာ၊ သက္ကယ္ျပင္ Campနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္"

ဒါ့အျပင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရဖို႔အတြက္ NV Card ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ NV Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြ ရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ကို သေဘာက်တဲ့သူေတြရွိသလို သေဘာမက်တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သက္ကယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊေမာင္ က ေျပာပါတယ္။

" အစိုးရကေန က်ေနာ္တို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလို႔ရေအာင္ ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္၊ အဲဒါကို လူထုကို က်ေနာ္တို႔ရွင္းျပတယ္၊ တခ်ိဳ႕က အဲလိုမ်ိဳး စိတ္ဆႏၵရွိတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႕လူေတြက လံုးဝ သေဘာမက်တဲ့ပံုစံျဖစ္ေနတယ္ေလ၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ေပး မယ္ဆိုရင္ ပထမ မီးေလာင္တဲ့ေနရာဆံုးရွံဳးမွာစိုးလို႔ သူတို႔က အဲလိုမ်ိဳးေျပာေနၾကတယ္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာေဆာက္ၿပီးသြားရင္ ရြာပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားမယ္၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရိကၡာကို သိမ္းလိုက္မယ္၊ တစ္ျခား NGO အဖြဲ႔ေတြ၊ တစ္ျခားအလွဴရွင္ေတြ ရပ္သြားမွာစိုးလို႔၊ WHP ကေန စားနပ္ရိကၡာေပးတယ္ အဲဒါကိုရပ္သြားမွာ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္"

သက္ကယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဇြန္လဆိုရင္ ၆ နွစ္ျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစခန္းမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁ ေထာင္ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၆ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။