10 January 2018

အင္းဒင္သုသာန္အေလာင္းေတြ႔မႈ ရြာသားေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔လက္ခ်က္ျဖစ္ဟု တပ္မေတာ္သတင္း ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး 


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၁၀
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ေက်းရြာသုႆန္၌ လူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ လုိသူတစ္ဦးက သတင္းပို႔တုိင္ၾကားလာမႈ အေပၚ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္း ဦးစီးသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦးပါ၀င္ ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမေဒသသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္းဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္အထိ အင္းဒင္ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရိွ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားကုိ သြားေရာက္၍ တပ္မေတာ္သား သက္ေသ ၂၁ ဦး၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃ ဦး၊ အမွတ္(၈) လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ခြဲ မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး၊ အင္းဒင္ရြာသား ၆ ဦးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း ၆ ဦးတုိ႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ သည္။


အင္းဒင္သုသာန္အေလာင္းေတြ႔မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕စစ္ေဆး (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတႊင္ တုိင္းရင္းသားရြာ မ်ားျဖစ္ေသာ အင္းဒင္(ရခုိင္)ရြာ၊ ပဲ႐ုံ(နတလ)ရြာ ၂ ရြာႏွင့္ ဘဂၤါလီရြာ ၃ ရြာပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ၂ ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၇၆ လံုး၊ လူဦးေရ ၈၄၀ ဦးရိွၿပီး ဘဂၤါလီ ၃ ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၈၀၀ လံုး၊ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ဦးခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တုိက္ခုိက္ မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဘဂၤါလီမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ တင္းမာစြာဆက္ဆံၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာသား ဦးေမာင္နီအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လယ္ေတာ သုိ႔သြားစဥ္ ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေမာင္နီ ၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ စိတ္နာက်ည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 

၎အျပင္ အင္းဒင္ဘဂၤါလီေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီမ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္၍ အင္းဒင္ တုိင္းရင္းသားရြာကို တုတ္၊ ဓားမ်ားကုိင္ၿပီး အေ၀းမွ ေန႔/ညလူအုပ္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း ၿခိမ္းေျခာက္ၾကေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီရြာဘက္မွ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္၍ “ငါတုိ႔က က်ား၊ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အသားကုိ စားမည္၊ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ တပ္မေတာ္သားေတြကို လည္လွီးၿပီး ကုန္ရ္ဘာပြဲ(အစ္ပြဲ) ျပဳလုပ္မည္၊ ဒီေျမ၊ ဒီလယ္ေတြ ကို ငါတုိ႔ပိုင္ရမည္၊ ဒီေဒသကို ငါတုိ႔သိမ္းပိုက္မည္” ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ ဘဂၤါလီဘာသာျဖင့္ ညာသံေပး၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားသည္ ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔လ်က္ အိမ္တြင္မေနရဲဘဲ အင္းဒင္ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္စုေပါင္း ေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း ေက်းရြာမ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈအရ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိလုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္ သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အား ၂၀၀ ဦးခန္႔က တုတ္၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ၀ုိင္းရံတုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္မုိးေပၚေထာင္ေဖာက္၍ သတိေပးတား ျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမ်ားထြက္ေျပးသျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညပုိင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စစ္ေဆး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္စဥ္ ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္း႐ုံးခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းဒင္နယ္ေျမရဲစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂ စီးအား သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မုိင္းဆြဲ တုိက္ခိုက္မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎နယ္ေျမ၀န္းက်င္တစ္၀ုိက္၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအား ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ ေနရသည့္အတြက္ ၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား ရဲစခန္းသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား သုႆန္သို႔ ေခၚေဆာင္သတ္ျဖတ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စာသင္ေက်ာင္း၌ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းထားရာမွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ ပဲ႐ုံသုႆန္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေခၚေဆာင္စဥ္ အင္းဒင္ရြာသားမ်ားက လမ္းျပၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုံၿခဳံေရးလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူ ဦးေမာင္နီ၏ သားမ်ားအပါအ၀င္ ရြာသား ၁၀ ဦးကလည္း ဓားႏွင့္ ေပါက္ျပားမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

ပဲ႐ုံသုႆန္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ရြာသားအခ်ိဳ႕က ေတာင္ကုန္း ၂ ခုၾကား လွ်ဳိအတြင္း က်င္းတူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား က်င္းအတြင္း ဆင္းေစၿပီး ဦးေမာင္နီ၏ သားျဖစ္သူ ၂ ဦးႏွင့္ ရြာသား ၁ ဦးတုိ႔က ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို ဓားျဖင့္ ခုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ က်င္းအနီးရွိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦးကလည္း ေသနတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။

အဆုိပါဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ၎တို႔ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားမွ ဦးေမာင္နီ အား အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ စိတ္နာလ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္လုိ စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာမွ ဖမ္းဆီးရမိဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာမွ ရြာသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆုိခဲ့သျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Rules of Engagement) အား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုို႔ျပင္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ဌာနအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ္လည္း ကြပ္ကဲရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း လုိအပ္သလုိေဖာ္ ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား ကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

....................................................................................................................................................

10 January 2018        ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)


ရခိုင္ေျမာက္ပို္င္း အင္းဒင္ေက်းရြာသုသာန္မွာ ျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ အမည္မသိ ရုပ္အေလာင္းေတြ ဟာ ေဒသခံေက်းရြာသားအခ်ိဳ႕နဲ႕လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြက ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ အေလာင္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္စံုစမ္းေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ ေတြ႕ရိွခ်က္ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အေလာင္း ၁၀ ေလာင္းဟာ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြျဖစ္ၿပီး ၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန အရ ရဲဖက္ကို မလဲႊေျပာင္းႏိုင္ တာေၾကာင့္ သူတို႔ကို သုသာန္ကိုေခၚေဆာင္ၿပီး သတ္ျဖတ္ဖို႔ တာ၀န္က် လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။


အဲဒီေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ မနက္ပိုင္း အင္ဒင္းေက်းရြာသုသာန္အေရာက္မွာ နာက်ည္းစိတ္နဲ႔ လက္တုံ႕႔ျပန္လိုတဲ့ ေက်းရြာသားသံုးဦးနဲ႕ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြက အဲဒီ ၁၀ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ ရဲ႕ စစ္ေမးခ်က္အရအဲဒီ ၁၀ဦးဟာ ေက်းရြာေတြမွာေနထိုင္စဥ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမွာပါ၀င္ဖို႔ ေမာ္လ၀ီဆရာေတြရဲ႕စည္းရံုးခံခဲ့ရသူေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕ အင္ဒင္းေက်းရြာအနီးမွာ စစ္ေဆးေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြနဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္မွာ အင္းဒင္ေက်းရြာမွာ ရြာသားအခ်ိဳ႕နဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြက သူတို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံတဲ့အတြက္ တာ၀န္ရိွလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေက်းရြာသားေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို၊ ျဖစ္စဥ္မွာ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရိွေပမယ့္ ကြပ္ကဲရန္တာ၀န္ရိွသူေတြကိုလည္း လိုအပ္သလို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြားမယ္လို႔ တပ္မေတာ္ေၾကညာခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။