02 January 2018

စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္အား တာဝန္မွရပ္စဲရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ဧရာဝတီ
2 January 2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ တိုင္ၾကား ခံထားရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား ယေန႕ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးက တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ ဆုံးျဖတ္ လိုက္သည္။

စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႕ ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္း အေဝးက်င္းပရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္မဲခြဲရာ ေထာက္ခံ မဲ ၃၇ မဲ ၊ ကန႔္ကြက္မဲ ၈ မဲတို႔ျဖင့္ ၎အား ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဟု ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


“ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က လုပ္တဲ့ကိစၥဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္တာဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ အေနနဲ႕လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရပဲ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားရမွာပါ” ဟု ဦးမင္းေအာင္ က ေျပာ သည္။

၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရွိသလို စြပ္စြဲခ်က္ ၉ ခ်က္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၌ အေသးစိတ္ခ်ျပခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမရရွိ၍ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေဆာင္ကာ ျပည္သူသိေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက လႊတ္ေတာ္သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ဆုံးျဖတ္မည့္ကိစၥ ဆိုင္းငံ့ထားပါရန္ ညွိႏွိုင္းစာေပးပို႔ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုင္းငံ့သင့္ မသင့္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ ၊ ကန႔္ကြက္မဲ ၁၁ မဲ ရရွိေသာေၾကာင့္ မဆိုင္းငံေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္ဆက္လက္ က်င္းပကာ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္၏ကိစၥကို ထပ္မံမဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕အား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ရွိရာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း ျခင္း၊ အဆိုမ်ားတင္သြင္းျခင္း စသည့္တို႔ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဦမင္းေအာင္မွာ လႊတ္ေတာ္အား အေလးထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ဥပေဒအတိုင္း ထိန္းေက်ာင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ဦး၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္ ၉ခ်က္ တြင္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ဂြ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဈးသစ္ ၅ ခု ေဆာက္ လုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိမေပးဘဲ တင္ဒါေခၚယူကာ ကုမၸဏီမ်ားအား ခ်ေပးျခင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်ေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အနည္း ငယ္မွ်သုံးကာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳနယ္အတြင္း ေျပာင္းေ႐ြ႕ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ျခင္း ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကူးတို႔ကိစၥမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳနယ္အတြင္းက ပါဒလိတ္ ကူးတို႔ အရႈပ္အေထြး ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွထံ တင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ လြတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ ( င ) အရ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ ( င ) ၊ ( ၁ )တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သိုမဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး တဦးဦး အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စုံစမ္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို တင္ျပလာပါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ဦးေရ အနည္းဆုံး သုံးပုံ ႏွစ္ပုံက စြပ္စြဲ ျပစ္တင္မႈ မွန္ကန္၍ စြပ္စြဲခံရသူသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးရာထူး တြင္ ဆက္လက္ ထမ္း႐ြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ဥကၠ႒သည္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပအစီရင္စာခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ တင္ျပခ်က္ရရွိလွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအား ရာထူးမွ ရပ္စဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကို ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္ ၁၂ ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဴးသားပါတီ ( ANP ) ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦး ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( NLD ) ပါတီမွ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ၉ ဦး ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၃ ဦး အသီးသီး အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ယေန႕ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္တိုင္ၾကားသူ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးရွိၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးသာ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။