06 January 2018

ႏိုင္ငံတကာ အၾကပ္တည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔မွ ျမန္မာ႔အေရးခန္႔မွန္း၆.၁.၂၀၁၈ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ထက္ျမက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူႏွင္႔ ျပတ္သားမွဳ ရိွသူ တစ္ဦးမွ မရိွဟု ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးစာေစာင္ The Economic မဂၢဇင္းမွ အၾကီးက်ယ္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပထားသည္။
      လက္ရိွတိုင္းျပည္တြင္ အခြန္ေရွာင္ျပီး ခ်မ္းသာေနသူမ်ားကသာ အေရွာင္ခြန္မွ ရထားေသာ ေငြမ်ားႏွင္႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသလို ယခင္ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ အသက္ေပး ဒူးေထာက္၍ ႏိုင္ငံသစၥာေဖါက္ေနသူမ်ားအခ်ိဳ႔ကိုပါ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင္႔ ထိအပ္ႏွင္း၍ တိုင္းျပည္ကို ပူးတြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္႔သေဘာ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း တေျဖးေျဖး သိသာထင္ရွားလာသည္။


   စီးပြားေရးမက္လံုးေပးျပီး ျပဳလုပ္ထားေသာ NCA စာခ်ဳပ္က မၾကာခင္ ျပသနာတက္ျပီး ျငင္းခံုစရာ အရွဳပ္ေထြးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သလို တိုင္းရင္းသားေဒသ အားလံုး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ပဲ ရိွေနျပီး စစ္ဘက္ႏွင္႔ အဆင္ေျပေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေလာက္သာ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာၾကျပီး အမွန္တကယ္ ထူလု အစိုးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င္႔ထံုးမ်ားကို လိုလားေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ငတ္မြတ္လုနီးပါးအဆင္႔သို႔ ေရာက္ ေနေၾကာင္းေထာက္ျပထားသည္။


ႏိုင္ငံတခုလံုးရဲ႔ လံုျခံဳေရး အေျခေနမွာ အႏုတ္ဘက္သို႔ ၆၀ % ႏုန္းေက်ာ္ေရာက္ရိွေနျပီး စီးပြားေရး ဆိုင္၇ာေငြေၾကး လိမ္လည္ယူေသာ အမွဳမွစ၍ ညအခ်ိန္ လူအမ်ား လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ခရီးသြား ေ၇ာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္မွဳ အထိ လံုျခံဳေရးကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာျပည္ အထက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ မွစ၍ ေအာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ထိ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲႏွင္႔ ပဋိပကၡေၾကာင္႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေလ်ာ႔သြားျခင္း မရိွပဲ တိုးလာေနျခင္းသာ ရိွေနၾကာင္းေဖၚျပထားျပီး လူသားအရင္းျမစ္မ်ား ကမာၻေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ ဆံုးရႈံ ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဆီးရီးယား ပါလက္စတိုင္း ျပီးလ်င္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
       အားလံုးမွ ဆႏၵရိွ၍ ျပင္ဆင္လိုေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ ေရးဆြဲလိုေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား သမၼတျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္မွ ထုတ္ေျပာမိန္႔ခြန္း စကားဆိုေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ အစိုးရႏွင္႔ တပ္မေတာ္တို႔ တပူးတြဲတည္း ရိွေစကာမူ ျပသနာအရင္းျမစ္အားလံုး၏ မူရင္းတရာခံ တပ္မေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥအတြက္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရျပီး ၂၀၁၈ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ႏွင္႔ လူတဦးခ်င္း၏ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥမ်ားက အဓိက ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာႏိုင္ျပီး အံုၾကြမွဳ တခုခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

          ထုိအေျခေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးမ်ား ပိုမို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပင္းထန္ေအာင္ တံု႔ျပန္မွဳ ၾကမ္းတမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လူပု၈ၢိဳမ်ားကို ေငြရိွသူႏွင္႔ လက္နက္၇ိွသူမ်ားက အသံုးခ်၍ ပိုျပီး ထိန္းသိမ္းရ ခက္ခဲ႔ေသာ အေျခေနတခုသို႔ တြန္းပို႔လိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။

အတိုခ်ဳပ္ပါ။။
ဂိုလ္ရွယ္ေလး