09 January 2018

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ေပးရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ တိုက္တြန္း

ဆဲဗင္းေဒး  ေဒးလီး  January 8, 2018

ဘန္ေကာက္− ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရး လုပ္ သားမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ထြက္ သြားလာခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္းႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆာသီရာထိုင္းက ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဆာသီရာထိုင္းက ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥက ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔ သတ္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု ၎အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။


‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သတင္း မီဒီယာသမားေတြနဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းေတြအျပင္ တျခားသက္ ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ဝင္ထြက္သြားခြင့္ေပးဖို႔ ဆုိတာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္’’ဟု ဘန္ ေကာက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ဆာသီရာ ထိုင္းက ေျပာသည္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အ ႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္လဲဆုိသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါ အ ႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆာသီရာထိုင္း (၅၉)ႏွစ္ကို ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
သတင္းမီဒီယာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ျပဳ ျခင္းသည္ စာမ်က္ႏွာ ၆၃ မ်က္ႏွာ ပါ ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိဝလံုးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒကို  ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုေသာ သံသယျဖင့္ဒီဇင္ ဘာ ၁၂ ရက္က  ဖမ္းဆီးခံရသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳ ေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းထံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆာသီရာထုိင္းက ေျပာသည္။
‘‘ဒီကိစၥက ႏုိင္ငံတကာပံုႏွိပ္ မီဒီယာနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ႏွစ္ဖက္ စလံုးအတြက္ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကို မႀကိဳဆိုဘူးလို႔ ေျပာလိုရာေရာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ ဒါကို သီးျခားအမႈျဖစ္ေစ လိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္’’ဟု ဆာသီရာထိုင္းက ထပ္ ေလာင္းေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္ လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအ မွတ္ျပဳမခံရလွ်င္ေတာင္ ဘဂၤါလီ မ်ား အေၾကာက္တရားကင္းကင္း ျဖင့္ ျပန္လာႏုိင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္ခုကို အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ ရွာေဖြရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆာသီရာထုိင္းက ေျပာသည္။
‘‘ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေန နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ေကာက္ ယူမႈေတြဟာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံ တကာၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ကြာဟ ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီကြာဟ ခ်က္ကို တံတားထိုးမေပးႏိုင္ဘူး ဆုိရင္ အေျခအေနတုိးတက္တာ ကို လိုခ်င္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား လံုးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
—Ref: Reuters